Usługi inne

Usługi pozostałe:

  • Analiza ksiąg i robienie korekt w przypadku nieprawidłowości
  • Ulga VAT od materiałów budowlanych
  • Sporządzanie sprawozdań i deklaracji rocznych
  • Doraźna pomoc księgowa
  • sporządzanie wszystkich sprawozdań statystycznych do GUS,
  • pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,
  • przygotowanie dokumentacji do kredytów,
  • przygotowanie wszelkiej dokumentacji do leasingu.